Korzyści dla Ciebie wynikające z wdrożenia naszego Systemu Monitorowania Pojazdów GPS

 

monitoring_gps_korzyści Raporty foto_mini_37

 

 • redukcja kosztów utrzymania floty 
 • minimalizacja wydatków związanych z transportem
 • pełen wgląd w trasy pojazdów
 • kontrola tankowań paliwa
 • kontrola średniego spalania paliwa 
 • kontrola zużycia paliwa 
 • wyeliminowanie upuszczeń paliwa
 • podniesienie już po krótkim czasie  efektywności i wydajności pracowników
 • wsparcie skutecznego zarządzania flotą pojazdów
 • skrócenie efektywnego czasu dostawy produktów do Klienta finalnego
 • poprawa terminowości realizacji zadań
 • możliwość zastosowania konkurencyjnych cen w stosunku do pozostałych firm działających w danej branży poprzez minimalizację kosztów utrzymania floty
 • wzrost bezpieczeństwa osoby oraz prowadzonego pojazdu
 • dodatkowe zabezpieczenie towarów oraz pojazdów przed kradzieżą
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych 

 

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania flotą i monitoringu pojazdów udaje się optymalizować funkcjonowanie transportu samochodowego przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

 

System znajduje zastosowanie w sytuacjach gdy potrzebna jest precyzyjna informacja o położeniu, czasie przejazdu, prędkości oraz innych parametrach eksploatacji pojazdów.

 

System skutecznie wspiera działania na rzecz optymalnego i oszczędnego zarządzania transportem i logistyką.

 

Podsumowując można stwierdzić, iż korzyści wynikające z wdrożenia Systemu są w pełni mierzalne i przyczyniają się do podniesienia efektywności działań firm a w krótkiej perspektywie prowadzą do podniesienia ich konkurencyjności na rynku.